Jag hjälper dig att utforma ditt liv i den riktning du längtar efter

Coachning i form av individuella samtal

Känner du igen dig i något av följande?

  • Dina tankar fylls av oro och ältande
  • Du har svårt att prioritera
  • Du längtar efter att komma vidare efter en separation
  • Du har skuld- och skamkänslor

Ge samtalet en chans till att må bra igen

Som specialist i samtalsmetodik har jag utvecklat frågor som gör att du kommer förstå dig själv och dina behov. Under mina samtal ställer jag frågor som inspirerar ditt inre ledarskap. Samtalen sker via telefon för att skala bort yttre intryck och bara lyssna och samtala. Om du vill kan vi även chatta.

Sju frågor & svar om mina samtal

1.Vad kännetecknar mitt arbetssätt?

Jag arbetar med grunden och ställer frågor om dina basbehov. Vi skalar ner för att möta dina utmaningar med konkreta lösningar. Med små steg sker varaktiga förändringar. Du kommer hitta och använda dina styrkor och möjligheter. Tillsammans utvärderar vi att du utvecklas i den riktning som du längtar efter.

2. Vem söker hjälp?

Den som upplever att livet ”skaver” och vill göra något åt det.

3. Vad finns för utmaningar för den som vill gå i samtal?

Att ta sitt ”skav” på allvar. Jobbet du lägger nu belönas senare. Den återkommande förändring du gör nu kan kännas liten och betydelselös, men kommer leda till nya upplevelser och stegvis till ett bättre mående.

4. I vilka steg arbetar jag?

  • 1.Startsamtal med kartläggning av din situation, dina behov, önskemål och möjligheter
  • 2.Konkreta uppgifter mellan samtalen anpassade efter dina behov och styrkor.
  • 3.Sammanfattande samtal med frågor som tydligt visar din utveckling hittills. Med den erfarenhet kan vi gå vidare så att du kan komma ännu längre.

5. Vilka resultat brukar mina kunder uppleva efter samtalsserien?

Bättre sömn, nöjdhet, arbetsglädje, ökad självkänsla, värdefulla relationer, trygghet, lugn

6. Hur beskriver mina kunder sin utveckling?

Jag kan hantera min oro, jag ligger steget före mig själv och förstår vilka strategier jag behöver använda i olika jobbiga situationer.

7. Vad är investeringen och vinsten med att arbeta med sig själv i mina samtal?

En samtalsserie (3 st ) fördelat på ca sex veckor : 2 100 kr. Därefter punktsamtal under ca sex månader. (750 kr/samtal). Vinsten är ökad självkänsla, bättre livskvalitet i form av stabilare humör, bättre relationer och ökad förnöjsamhet.

Individuella samtal
Vem kommer?
%d bloggare gillar detta: