Samtal som gör skillnad

Vill du bli tryggare i privata eller yrkesmässiga samtal? Söker du efter praktiska färdigheter för att hantera besvärliga samtalssituationer?

Kontakta

Gunilla von PernerHur blir du trygg i samtalet?


 • Hur lägger du upp ett samtal som engagerar och leds i önskvärd riktning?
 • Hur ställer du frågor som fångar ett större djup av åsikter och skapar en nyfiken stämning?
Min bok Samtalstrygg ger dig konkreta verktyg för att hantera besvärliga situationer och ökar dina praktiska samtalsfärdigheter.

Köp signerad bok!

I boken Samtalstrygg får du konkreta verktyg och praktiska tips som hjälper dig att

 • leda samtal med vänliga och mjuka regler
 • ställa frågor som tar samtalet i den riktning du önskar
 • inspirera till en nyfiken stämning med aktivt lyssnande

Med samtalet som instrument


 • Hur lägger vi upp ett samtal som har svåra ämnen?
 • Hur kan ett samtal inspirera eget ansvar?
 • Hur hanterar vi olika åsikter med bibehållen tolerans?

Kontakta mig för utbildning och handledning i svåra samtal och ämnen, oavsett om det gäller kunder, personal eller som chef/ledare. Jag erbjuder även upplägg där frågeteknik integreras i behandlingsmetoder för att främja nya resultat mellan patient och utövare, samt metoder för att minska konflikter, öka motivation och skapa ett lugnare och tryggare mötesklimat.
Läs mer om handledning

Ge samtalet en chans till att må bra igen


 • Fylls dina tankar av oro och ältande?
 • Har du svårt att prioritera?
 • Längtar du efter att komma vidare efter en separation?
 • Har du skuld- och skamkänslor?

Som specialist i samtalsmetodik har jag utvecklat frågor som gör att du kommer förstå dig själv och dina behov. Under mina samtal ställer jag frågor som inspirerar ditt inre ledarskap. Samtalen sker ofta via telefon för att skala bort yttre intryck och bara lyssna och samtala. Om du vill kan vi ses fysiskt i mina lokaler i Täby.
Läs mer om coachning
Powered by HEOPlatform
H