Vill du bibehålla eller fördjupa din livskvalitet?


Uppskattade samtalsområden som du får hjälp att hantera på ett konkret och lösningsorienterat sätt är att…
– dämpa oros och stress
prioritera
– hitta rutiner till god sömnkvalitet
– förbättra nära relationer
fokusera och öka din närvaro
Som terapeut och specialist i samtalsmetodik har jag utvecklat metoder för utforskande samtal som inspirerar till inre ledarskap och eget ansvar. Samtalen hjälper dig att utforma livet i den riktning du önskar. Mina samtal sker online, individuellt. Jag arbetar också med grupper och på arbetsplatser.

Fokusområden för goda samtal

Mer arbetsglädje

Är du intresserad av hur du och dina medarbetare kan öka arbetsglädjen genom ett hållbart inre ledarskap?

Jag arbetar med individer och grupper på företag. Uppdragen handlar om ökad motivation och produktivitet genom främst medarbetarens inre ledarskap.

Målsättning är att du når eller överträffar dina mål, gör rätt prioriteringar och mår så bra som möjligt under vägens gång.

Lugnare studieklimat

Är du intresserad av hur du/din tonåring kan arbeta med eget ansvar för en lugnare och tryggare vardag?

Jag arbetar med ungdomar i olika åldrar. Uppdragen handlar om att etablera en lugn och trygg inlärning genom att aktivera ditt/studentens eget ansvar.

Idag arbetar jag med det roligaste jag vet. Samtalets kraft.

Samtalsresan fortsätter och nu med hjärnan och senaste forskningen i centrum.

Tack vare utbildningen till certifierad Mcog-coach (metacognition) har jag fyllt på med ytterligare aktuell kompetens. Kort och gott handlar det om HUR du tänker snarare än VAD. Nyfiken? Jag berättar gärna.

Jag är utbildad samtalsterapeut och har en bakgrund inom marknadskommunikation där jag haft nytta av det utforskande samtalet för att förstå människors värderingar, val och prioriteringar.

Ökad livskvalitet

När vardagen haltar kan det goda samtalet vara ett komplement till smärtlindring och leda till mobilisering av egen kraft för att på sikt förbättra livskvaliteten.  

Under samtalet kartlägger vi dina behov, du får stöttning och aktiv återkoppling till ämnen eller svårigheter som du fastnat i. Ett utforskande samtal med en trygg struktur där de små delarna bygger ett större sammanhang. Du är i fokus och jag håller i ramarna.

Uppskattade samtalsområden är förmåga att utforma ditt liv i den riktning du längtar efter.

Sju frågor & svar om Det Goda Samtalet

  1. Vad kännetecknar ditt sätt att arbeta?

Jag arbetar med grunden, det är där allt startar. Min verktygslåda är frågor som bär på dina svar samt självskattningar som visar din utveckling över tid.

2. Vem kommer till dig?

Den som upplever att livet ”skaver” och vill göra något åt det.

3. Vad har dessa kunder för utmaningar?

Att ta sitt ”skav” på allvar.. Jobbet du lägger nu belönas senare. Den återkommande goda rutinen kan kännas betydelselös men kommer leda till nya upplevelser som t ex ökad livskvalitet.

4. I vilka steg arbetar du?

  1. Startsamtal med inventering och nollpunktsmätning
  2. Konkreta uppgifter mellan samtalen
  3. Sammanfattande samtal med självskattningsfrågor för att se vilka förflyttningar som skett över tid och förstå fortsatta åtgärder

5. Vilka resultat brukar dina kunder säga att de ser efter ert samarbete?

Bättre sömn, nöjdhet, arbetsglädje, studiero, värdefulla nära relationer, trygghet, lugn.

6. Vad är investeringen och vad är besparingen när man arbetar med dig?

En samtalsserie (3 st) fördelat på 6 veckor: 2 100 kr

Därefter punktsamtal under ca 6 månader: 750 kr/samtal

”Vinsten” är bättre sömn, minskad medicinering, stabilare humör och bättre relationer.

7. Hur skulle en deltagare sammanfatta känslan efter er process?

Jag kan hantera min oro, jag ligger steget före mig själv och förstår vilka strategier jag behöver ta till olika jobbiga situationer.

Feedback från samtalsdeltagare

Samtalen har gjort mig tryggare. Jag vågar be om mer information för att kunna ha en åsikt.

Elev åk 8

Nu värdesätter jag kollegors tankar mer. Det är ju deras input som gör att jag förstår hur jag kan växa.

Anställd

Jag förstår vad som triggar min oro. Jag behöver uppmärksamma mina negativa tankar.

Marknadschef

Jag känner i kroppen att jag har vuxit i mitt ledarskap. Jag är lugnare och mer trevlig för min omgivning.

Förälder

Jag litar på mina beslut. Söndags-kvällarna är inte längre ångest-laddade inför kommande arbets-vecka

Läkare

Pris

Privatpersoner, en samtalsserie med tre samtal: 2 100 kr. Per samtal 750kr (inkl. moms).

Våra träffar sker med 1-3 veckors mellanrum. Vi ses antingen fysiskt, digitalt eller via telefon (mycket uppskattat) där varje samtal är 55 minuter. Jag använder självskattningsfrågor för att fånga dina konkreta nulägen och positiva förändringar över tid.


Kontakt

Gunilla von Perner – Specialist i samtalsmetodik

Mobil +46 76 17 63 958 Mejl gunilla.vonperner@telia.com

Min utbildning

  • Mcog-coach, handlar om HUR du tänker snarare än VAD
  • Diplomerad Samtalsterapeut (Humanistiskt lärcentrum)
  • Professionell coach (ACC)
  • Civilekonom Linköpingsuniversitet
Andra roliga projekt i mitt liv
Svarta boken, från Desperation till Inspiration är för dig som vill rehabilitera problembeteenden, utgiven 2013.
Vita boken, Valpinspiration är för dig som vill förebygga framtida problem och lägga en god grund, utgiven 2018.

Onlinekurser för hundägare

Onlinekurser för hundägare (vit=valpägare, svart=problembeteenden)

Människopsykologi och hundar – gäst hos Helens podd STARKARE.