Mina tår tippar mot det friska men hälarna trycker ned något sorgset. Jag är ju frisk men mår ändå inte bra.

En reflektion vid start av en samtalsserie

Samtal kan vara en lösning till att förstå vad som skaver i dig.

Vanliga samtalsområden:

 • Tankarna fylls av oro och ältande
 • Svårt att prioritera
 • Längtan att komma vidare efter en separation
 • Skuldkänslor för egna behov

Jag hjälper dig att utforma ditt liv i den riktning du längtar efter

Som terapeut och specialist i samtalsmetodik har jag utvecklat metoder för utforskande samtal. Genom samtalen förstår du dig själv och dina behov. Mina samtal sker online, individuellt. Samtalen kan även ske som ”chattar” om du hellre vill skriva. Jag arbetar också med grupper och på arbetsplatser.

Ge samtalet en chans till att må bra igen.


Om mina goda samtal

 1. Vad kännetecknar mitt sätt att arbeta?

Jag arbetar med grunden och ställer frågor om dina basbehov. Vi skalar ner för att möta dina utmaningar med konkreta lösningar. Du kommer hitta och använda dina styrkor och möjligheter. Med små steg sker varaktiga förändringar. Tillsammans utvärderar vi att du utvecklas i den riktning som du längtar efter.


2. Vem söker hjälp?

Den som upplever att livet ”skaver” och vill göra något åt det.

3. Vad finns för utmaningar för den som vill gå i samtal?

Att ta sitt ”skav” på allvar. Jobbet du lägger nu belönas senare. Den återkommande lilla förändring du gör nu kan kännas betydelselös men kommer leda till nya upplevelser och stegvis till ett bättre mående.

4. I vilka steg arbetar jag ?

 1. Startsamtal med kartläggning av din situation, dina behov, önskemål och möjligheter.
 2. Konkreta uppgifter mellan samtalen anpassade efter dina behov och styrkor.
 3. Sammanfattande samtal med frågor som tydligt visar din utveckling hittills. Med den erfarenheten kan vi gå vidare för att du kan komma ännu längre.

5. Vilka resultat brukar mina kunder uppleva efter vårt samarbete?

Bättre sömn, nöjdhet, arbetsglädje, studiero, värdefulla nära relationer, trygghet, lugn.

6. Hur skulle mina kunder beskriva sitt inre ledarskap?

Jag kan hantera min oro, jag ligger steget före mig själv och förstår vilka strategier jag behöver använda i olika jobbiga situationer.

7. Vad är investeringen och vinsten när man arbetar med mig?

En samtalsserie (3 st) fördelat på 6 veckor: 2 100 kr. Därefter punktsamtal under ca 6 månader: 750 kr/samtal. ”Vinsten” är bättre sömn, minskad medicinering, stabilare humör och bättre relationer.

Fokusområden för goda samtal

Mer arbetsglädje

Är du intresserad av hur du och dina medarbetare kan öka arbetsglädjen genom ett hållbart inre ledarskap?

Jag arbetar med individer och grupper på företag. Uppdragen handlar om ökad motivation och produktivitet genom främst medarbetarens inre ledarskap.

Målsättning är att du når eller överträffar dina mål, gör rätt prioriteringar och mår så bra som möjligt under vägens gång.

Samtalsrummet på Björkö

Lugnare studieklimat

Är du intresserad av hur du/din tonåring kan arbeta med eget ansvar för en lugnare och tryggare vardag?

Jag arbetar med ungdomar i olika åldrar. Uppdragen handlar om att etablera en lugn och trygg inlärning genom att aktivera ditt/studentens eget ansvar.

Idag arbetar jag med det roligaste jag vet. Samtalets kraft.

Samtalsresan fortsätter och nu med hjärnan och senaste forskningen i centrum.

Tack vare utbildningen till certifierad Mcog-coach (metacognition) har jag fyllt på med ytterligare aktuell kompetens. Kort och gott handlar det om HUR du tänker snarare än VAD. Nyfiken? Jag berättar gärna.

Jag är utbildad samtalsterapeut och har en bakgrund inom marknadskommunikation där jag haft nytta av det utforskande samtalet för att förstå människors värderingar, val och prioriteringar.

Ökad livskvalitet

När vardagen haltar kan det goda samtalet vara ett komplement till smärtlindring och leda till mobilisering av egen kraft för att på sikt förbättra livskvaliteten.  

Under samtalet kartlägger vi dina behov, du får stöttning och aktiv återkoppling till ämnen eller svårigheter som du fastnat i. Ett utforskande samtal med en trygg struktur där de små delarna bygger ett större sammanhang. Du är i fokus och jag håller i ramarna.

Uppskattade samtalsområden är förmåga att utforma ditt liv i den riktning du längtar efter.

På min baksida ses vi i grupp

Feedback från samtalsdeltagare

Samtalen har gjort mig tryggare. Jag vågar be om mer information för att kunna ha en åsikt.

Elev åk 8

Nu värdesätter jag kollegors tankar mer. Det är ju deras input som gör att jag förstår hur jag kan växa.

Anställd

Jag förstår vad som triggar min oro. Jag behöver uppmärksamma mina negativa tankar.

Marknadschef

Jag känner i kroppen att jag har vuxit i mitt ledarskap. Jag är lugnare och mer trevlig för min omgivning.

Förälder

Jag litar på mina beslut. Söndags-kvällarna är inte längre ångest-laddade inför kommande arbets-vecka

Läkare

Pris för privatpersoner (inkl moms)

En samtalsserie (tre samtal/chattar där varje samtal är 1 timme) : 2 100 kr.

Enstaka samtal (1 timme) 750kr.

Sällskapsprat (30 min) 200 kr

Våra träffar sker med 1-3 veckors mellanrum. Vi ses antingen fysiskt, digitalt eller via telefon (mycket uppskattat) . Jag använder självskattningsfrågor för att fånga dina konkreta nulägen och positiva förändringar över tid.


Kontakt

Gunilla von Perner – Specialist i samtalsmetodik

Mobil +46 76 17 63 958 Mejl gunilla.vonperner@telia.com

Min utbildning

 • Mcog-coach, handlar om HUR du tänker snarare än VAD
 • Diplomerad Samtalsterapeut (Humanistiskt lärcentrum)
 • Professionell coach (ACC)
 • Civilekonom Linköpingsuniversitet

Samarbetsprojekt med Mervi Kärki

Böcker, utbildningar, föreläsningar om ledarskap, kommunikation och beteenden
detgodahundagarskapet.se