Samtal som gör skillnad

Vill du bli tryggare i privata eller yrkesmässiga samtal? Söker du efter praktiska färdigheter för att hantera besvärliga samtalssituationer?

Kontakta

Gunilla von PernerHur blir du trygg i samtalet?


 • Hur lägger du upp ett samtal som engagerar och leds i önskvärd riktning?
 • Hur ställer du frågor som fångar ett större djup av åsikter och skapar en nyfiken stämning?
Min bok Samtalstrygg ger dig konkreta verktyg för att hantera besvärliga situationer och ökar dina praktiska samtalsfärdigheter.

Köp signerad bok!

I boken Samtalstrygg får du konkreta verktyg och praktiska tips som hjälper dig att

 • leda samtal med vänliga och mjuka regler
 • ställa frågor som tar samtalet i den riktning du önskar
 • inspirera till en nyfiken stämning med aktivt lyssnande

Här kan du se vad andra tycker


Bok-Ulrika

Äntligen en bok som konkret lotsar dig till att bli ännu bättre på samtal!! Som läkare vet jag kraften i ett bra samtal. Jag sträckläser, funderar och läser igen, jag övar och läser igen. Första delen beskriver författarens erfarenheter och består av många intressanta och underhållande exempel på hur samtal kan leda till olika resultat i allehanda sammanhang… och hur de kan upplevas. Andra delen (samtalslabbet) är praktisk, konkret och strukturerad. Hur förbereder man ett samtal? Hur gör man när det inte blir som man tänkt sig? Hur får man slut på ett samtal? Hur leder man ett gruppsamtal? Dessa och fler frågor får du svar på. Du får också verktyg för hur du kan utvärdera dina samtal och bli ännu bättre! Det är till och med så att jag riktigt längtar efter de knepiga samtalen med den här boken i bakhuvudet!

Lotta

Viktiga " matteregler" som skulle behöva komma in redan i småskolan och framåt. Trevligt upplägg och lättläst! Hoppas verkligen att den hamnar och förstås där den behövs - överallt egentligen. Bra kommunikation är grunden för fredliga relationer - storskaligt som i små konstellationer.

Cajsa

Konkreta tips som kan användas direkt

Boken ger verktyg och tips som är lätta att förstå och prova i vardagen i såväl arbetslivet som i privata sammanhang

Göran Källgården

En utmärkt bok att alltid ha nära till hands

En liten nätt handbok med många goda tips på hur man skall få ett bra utbyte av samtal av olika slag.


Det är självklart att ha god ögonkontakt under ett samtal men det behöver betonas. Det är en av de grundläggande aspekter som boken fångar. Hög igenkänning, konkreta exempel.


Att ett samtal t ex behöver ett värdskap var så fint uttryckt. Den som kallar till ett samtal behöver sätta tonen och ansvara för att samtalet blir gott och trivsamt. Det var en inspirerande och är en viktig påminnelse för kommande samtal. Här finns tips på hur man gör.


Vikten av att lyssna aktivt behöver vi alltid påminnas om. De olika lyssnarstilarna

i boken väckte minnen om hur ett tråkigt samtal kan bli kreativt när man väl lär sig att "bara" lyssna.

FotAnna

I över 30 år har jag samtalat och mött människor i jobbet. Hur kommer det sig att samma jag har flyt i samtalet hittar ord i ett möte för att i ett annat vilset leta efter ord och riktning i nästa?

På ett mjukt,fint sätt guidar Gunilla mig i samtalets snår. På ett icke dömande sätt skapar hon ett tryggt rum att utvecklas i! Tack!

Michael Billow

En väl skriven bok om samtalets svåra konst.

Boken är lite trevande i början men blir strikt professionell allt eftersom man läser. Som läsare får man respekt och känner en ödmjukhet inför författarens kunskap och erfarenhet.

Den täcker enormt mycket vilket gör att man förstår såväl författarens bredd som djup i frågan.

Det här att föra samtal på de olika nivåer är verkligen en profession.

Solveig Hedgren

En helt fantastisk bok med många konkreta tips och goda råd.

Många mycket bra exempel. Det är så nyttigt att bli påmind om

hur viktigt det är med bra kommunikation.


Kul att testa både privat och på jobbet.


Med samtalet som instrument


 • Hur lägger vi upp ett samtal som har svåra ämnen?
 • Hur kan ett samtal inspirera eget ansvar?
 • Hur hanterar vi olika åsikter med bibehållen tolerans?

Kontakta mig för utbildning och handledning i svåra samtal och ämnen, oavsett om det gäller kunder, personal eller som chef/ledare. Jag erbjuder även upplägg där frågeteknik integreras i behandlingsmetoder för att främja nya resultat mellan patient och utövare, samt metoder för att minska konflikter, öka motivation och skapa ett lugnare och tryggare mötesklimat.
Läs mer om handledning

Ge samtalet en chans till att må bra igen


 • Fylls dina tankar av oro och ältande?
 • Har du svårt att prioritera?
 • Längtar du efter att komma vidare efter en separation?
 • Har du skuld- och skamkänslor?

Som specialist i samtalsmetodik har jag utvecklat frågor som gör att du kommer förstå dig själv och dina behov. Under mina samtal ställer jag frågor som inspirerar ditt inre ledarskap. Samtalen sker ofta via telefon för att skala bort yttre intryck och bara lyssna och samtala. Om du vill kan vi ses fysiskt i mina lokaler i Täby.
Läs mer om coachning
Powered by HEOPlatform
H