Tjänster

Jag ser samtalsmetodik som en slags konstruktiv förhandling.

Vi förstår våra egna behov och är lyhörda för omgivningens.

I den vinnande skärningspunkten kan vi komma framåt.

Med kunskap om vad frågor gör för olika jobb kan vi nå längre. Med oss själva och med varandra.

Min utgångspunkt är att använda rätt frågor vid rätt tillfälle. Jag använder även självskattningsformulär för att se förändringar över tid.

Coach

För dig som önskar fördjupa din livskvalitet kan samtal vara en god väg

Handledare

För dig som har samtalet som verktyg i din vardag är fråge- och samtalsmetodik ett effektivt sätt att hitta trygghet och inspiration.

Moderator / Intervjuare

I en serie samtal med experter om hur vi kan få mer av det goda i vårt samhälle.

Utbildare/medförfattare

När du på egen hand vill utveckla inre ledarskapet och eget ansvar.


Jag var ju frisk men mådde ändå inte bra. Med kunskap om mina behov och kartläggning av mina tankar fick jag konkreta verktyg som gjorde min vardag enklare och mer meningsfull. Både privat och professionellt.


Låt oss samtala om

något viktigt tillsammans.

%d bloggare gillar detta: