Moderator/intervjuare

Jag brinner för det utforskande samtalet. Jag letar upp ämnen och personer som även de brinner för sina ämnen, områden, uppgifter. Vi breddar och fördjupar. Ibland uppstår fler frågor än svar. Det är det som jag kallar för utforskande samtal.

Expertintervjuer uppdateras löpande

  • Prestation – intervju med Sara Olsson och Mikaela Urbom här (2022)
  • Samtalstrygg – VoiceHER här (2022)
  • Jaget i laget – om friska arbetsplatser – Odeas / Yvonne Sjöberg (2021)
  • Lusten som motor vid rehabilitering – Sara Olsson (2021)
  • Moderator SLE-dagen – paneldebatt med läkare och patienter om att leva med autoimmun sjukdom (2021)
  • Hälsosamt djurfoder – PetInFocus (2021)

Har du ett ämne du vill lyfta i en expertintervju? Kontakta mig

Erfarenhetsutbyten i grupp

Vi ses i grupp. Vi lyssnar, funderar och landar i en ny eller förstärkt tanke till samtalsämnet. Jag håller i strukturen och du får frågor som mjukt utmanar dina tankar. När vi får frågor så hittar vi viktiga svar eller fler frågor som leder till ökad kreativitet och förbättrad livskvalitet.

Samtalsämnen som jag modererat i grupp fysiska träffar blandat med online

  • Svåra samtal – vad är svårt och laddat att samtala om? (grupp med manliga deltagare)
  • Fysisk aktivitet – vad får dig att fortsätta när du har ont? (sjukgymnaster med fokus på reumatism)
  • Rädslor – hur ser den ut och vilka strategier kan vi använda för att bli vän med sin rädsla? (gravida inför förlossning)
  • Minnen – vilka stunder och livsögonblick är viktiga att bevara, hur gör vi det och för vem? (gäster på seniorboende)

Har du erfarenheter du vill dela med andra? Kontakta mig

Gruppsamtal

%d bloggare gillar detta: