Handledare i samtals- och frågemetodik

Vilka frågor ställer vi under ett samtal och vet vi varför? Vad gör frågan för jobb dvs lyckas den ge det svar , resultat eller den stämning vi tänkt/önskar? Jag utbildar och handleder i samtalsmetodik där bl a frågor är i fokus.

Fokusområden för samtalsmetodik

Svåra ämnen

Hur lägger vi upp ett samtal som har svåra ämnen?

Kontakta mig om du är intresserad av utbildning och handledning när svåra ämnen/samtal är återkommande bland kunder, personal, som chef/ledare.

Nuvarande uppdrag: handledare på MIND, biträdande övervakare för Kriminalvården samt punktinsatser för personalgrupper.

Motiverande samtal

Hur kan ett samtal inspirera eget ansvar?

Kontakta mig om du vill ha ett upplägg där frågeteknik blir en del av behandlingsmetoden för att patient och utövare kan nå nya resultat.

Genomförda referensuppdrag: sjukvårds- och rehabpersonal.

Samarbetsförmåga

Hur hanterar vi olika åsikter med bibehållen tolerans?

Kontakta mig om du vill ha ett upplägg för att minska konflikter, öka motivation och skapa ett lugnare/tryggare mötesklimat.

Genomförda referensuppdrag: grundskola och gymnasium, bland elever, lärare och fritidspersonal.

Rekommenderar verkligen Gunilla för alla typer av uppdrag som involverar handledning i samtals- och frågemetodik. Ida Frenning, Customer Experience Analyst, SEB

Gunilla skapar alltid en trygg och tydlig atmosfär när hon handleder och utbildar nya volontärer i deras inledande pass på Mind/ Självmordslinjen.”  Maria von Essen, samordnare, MIND Sweden

”Gunilla var min handledare i kvalitativ metodik. Varm, engagerad och utöver sin analytiska förmåga alltid en god lyssnare som med sin närvaro tryggade rummet för övriga. ” Noah Sallmander, PR Specialist, Lantmännen

%d bloggare gillar detta: