Handledare i samtals- och frågemetodik

Jag utbildar och handleder i samtalsmetodik där bl a frågor är i fokus. Vilka frågor ställer vi under ett samtal och vet vi varför? Vad gör frågan för jobb dvs lyckas den ge det svar , resultat eller den stämning vi tänkt/önskar?

Fokusområden för samtalsmetodik

Svåra samtal

Hur lägger vi upp ett samtal som är svårt?

Nuvarande uppdrag: handledare på MIND, biträdande övervakare för Kriminalvården samt punktinsatser för personalgrupper.

Kontakta mig om du är intresserad av utbildning och handledning när svåra samtal är återkommande bland kunder, personal, som chef/ledare.

Motiverande samtal

Hur kan ett samtal inspirera för att väcka det egna ansvaret?

Genomförda referensuppdrag: sjukvårds- och rehabpersonal.

Kontakta mig om du vill ha ett upplägg där frågeteknik blir en del av behandlingsmetoden för att patient och utövare kan nå nya resultat.

Samarbetsförmåga

Hur hanterar vi olika åsikter med bibehållen tolerans?

Genomförda referensuppdrag: grundskola och gymnasium, bland elever, lärare och fritidspersonal.

Kontakta mig om du vill ha ett upplägg för att minska konflikter, öka motivation och skapa ett lugnare/tryggare mötesklimat.

%d bloggare gillar detta: