Kan du se framgången runt hörnet?

Du går en kurs. Det presenteras ny kunskap. Du ifrågasätter. Du funderar. Du provar. Det går sådär. Det blir t o m värre. Tvivlet eller energin eller bekvämligheten tar över. Det du gjorde innan var förmodligen inte lika energikrävande. Men det leddeheller inte till någon lösning på problemet. Så vad gör du? Backar till detFortsätt läsa ”Kan du se framgången runt hörnet?”

Vårtecken.. Jag ställer frågor i olika sammanhang. Kanske inte just vår-frågor men det handlar om förändring, nyskapande och justeringar.. *    Hur trivs du som skolbuss-chaufför? *    Hur villig är du att göra annorlunda för att få ett nytt resultat i ditt hundägarskap? *    Vem leder samtalet på era gruppträffar? *    VilketFortsätt läsa

Ibland kyls livet ner. Många samtal handlar om vardagliga svårigheter. Med samtal kan vi backa tillbaka till grunden för att hitta en plattform att bygga vidare på. Du forcerar inte det yttre snötäcket men du hittar egna strategier som tar dig ur kylan. Med rutiner kommer en ny riktning. I våra månatliga onlinekurser är samtaletFortsätt läsa

Strax dags att öva, vi öppnar upp växeln och samtalen strömmar in. Några områden vi tränar oss på att bemöta bit för bit. -Balansgången i frågor – Jag tänker mjuka frågor men det kommer ut som ettslags korsförhör -Pulsen i samtalet – jag vill hellre gasa på, vi måste väl ta oss någonvart? -Tämja reptilhjärnanFortsätt läsa

Kan man krama ihjäl ett samtal?

Jag trodde jag var en bra lyssnare. Jag trodde att min samtalsstil skulle vara som hand i handske för svåra samtal. Men oj. Jag körde i diket många gånger. Faktiskt redan under utbildningen. Här är tre vanliga misstag som vi övar på under handledning i svåra samtal. Tempot – vi tror att ju snabbare viFortsätt läsa ”Kan man krama ihjäl ett samtal?”

The pain is in the brain

Därunder ligger min tå i ny vinkel. Min Hallux Valgus hyvlades ner till några förskräckta benflisor. Smärtlindring i form av lokal nervblockering i foten gjorde att jag var och hörde allt under operationen men kände inget. Ordet BLOCKERING fascinerar mig. Mina nerver i foten blockerades under ca en timme. Sen var det min tur attFortsätt läsa ”The pain is in the brain”

Tankehygien och livskvalitet

Det blev ett viktigt samtal dagen till ära. 💛 Samtalet handlade om förlusten av en hjärtevän. Innehållet kretsade runt de återkommande tankarna till sorgen. Vi pratade bl a om dagliga tankar och hur vi kan handleda oss själva och lära oss att se H U R tankarna kommer och går samt undvika att känslomässigt gåFortsätt läsa ”Tankehygien och livskvalitet”