Kan pension bli passion?

-Vad tråkigt det ska bli… -Nej, inte för dig, du kommer ha fullt upp med roliga saker! 🌱🌱🌱 Dagens samtal blev en inventering av goda ansatser och självklart lite farhågor. Tre frågor (med svar) som var viktiga att ställa sig inför pensionen var: -vad är det jag vill göra som jag hittills inte kunnat göra?Fortsätt läsa ”Kan pension bli passion?”

Får du flyt i samtal?

Personer som leder eller deltar i samtalsgrupper kan uppleva följande behov… Jag vill…. kunna gå djupare i samtalet … komma närmare de övriga deltagarna … undvika ytliga ämnen … fördela ordet till ALLA i gruppen … hålla tiden, nu drar vi alltid över … återfå rollen som samtalsledare … känna mig trygg … få igångFortsätt läsa ”Får du flyt i samtal?”

Om du fick välja…

S A M – förståndVi är överens om att vi är i en konversation, inte i en monolog. S A M – sRespektfulla. Däremot behöver vi inte vara överens eller tänka lika. SAM-manhangAtt förenas kring ett intresse. S A M – arbeteFördela tid, lyssnande, frågeställningar och föra diskussionen framåt. Sam – T A L EFortsätt läsa ”Om du fick välja…”

Goda UTomhus-samtal i veckan. Så roligt att få handleda i samtalets hantverk. Vi gick bl a igenom de sk hygienfaktorerna för en god samtalsstund. Blicken. Kroppsspråket. Tonen. Alla tre delar hamnar under HUR du kommunicerar och sen kommer ju givetvis VAD du säger in som en viktig parameter. Två helt olika men spännande konferensupplägg medFortsätt läsa

Studier visar att vår ”mentala bandbredd” drar mer kraft (energi) under digitala möten jämfört med fysiska möten. Framför allt verkar vår egen spegelbild i zoom-möten vara en av energitjuvarna. Har du tankar eller lösningar till varför din egen spegelbild tar energi? Via telefon där vi lugnt kan fokusera på E T T intryck, samtalets nyanserFortsätt läsa