Söker du dig tillräckligt djupt när du vill komma förbi symptom och hitta grundorsaken? … -Jag sover så dåligt-Ok vad tror jag det beror på?-Jag lägger mig för sent-varför lägger jag mig sent?-Jag har ingen disciplin-Varför har jag ingen disciplin?-Jag tänker inte att det skulle vara viktigt.-Varför underskattar jag disciplin ?-Det blir ju så tråkigtFortsätt läsa

KraftSamtal Tänk om du blev underkänd eller utskälld av någon. Tänk om denna ’någon’ råkade vara du och att beteendet upprepades dagligen. Självkritik är universellt och en allt vanligare utmaning för människans välmående. Självkritik leder ofta till stress och negativa tankar som kan äventyra den viktiga omsorgen för oss själva. Studier visar att framför alltFortsätt läsa

Vad får dig att skifta färg, humör eller inställning? Noterar du dina återkommande tankar eller känslor? Utforskar du om dina samtal med dig själv är konstruktiva och hjälpsamma? I vår senaste onlinekurs har vi övningar för att lära oss mappa in starka känslor. Ett viktigt steg i personlig utveckling.

Vilka öppettider har du?

Ett Samtal. -Jag är en soptunna-Hur menar du?-Mina vänner kommer med sina problem till mig.-Vad tycker du om det ?-Alltså jag är nog ganska intresserad av hur andra mår men inte hela tiden… Vi pratar om ansvaret att vara en medmänniska. Lyssna men också att få sätta gränser. -Tänk om du kunde se dina vännersFortsätt läsa ”Vilka öppettider har du?”

Skapande samtal

Din berättelse landar, beskådas, packas om och blir en viktig del av kvällens kunskapsinnehåll. Ett skapande samtal i all sin enkelhet 🙌 där helhetens vackra mönster växer fram tack vare varje enskild detalj ⭐️ . När deltagarnas berättelser varvas med föreläsarens värdefulla kunskap uppstår magi. Jag njöt av varje sekund i rollen som samtalsledare… 🌱🌱🌱Fortsätt läsa ”Skapande samtal”

Kan vi leva i en god relation utan att ställa frågor? En amerikansk undersökning från Harvard visade att det vanligaste missnöjet eller besvikelsen efter ett samtal under t ex en jobbintervju eller vid en date var att motparten inte ställde några frågor. Vårt behov av sammanhang är livsviktigt. Att vi betyder något för motparten gerFortsätt läsa

Helgsmärta . Nattlig ensamhet . Mörka relationer . En himla massa bedrövelse där lyssnandet var bästa svaret. Det blev viktiga och meningsfulla samtal med unga vuxna i natten. Som de unga skulle behöva mer vägledning från oss vuxna 🙏… avseende skola, relationer, sömn, framtidstänk, ekonomi… Eller b a r a någon som lyssnar. Det ärFortsätt läsa

Vad är viktigast just nu?

Igår kväll var det full koncentration hemma i sofforna i vårt avlånga land. Fantastiska deltagare som v i l l utvecklas i sitt hundägarskap. Frågorna formar innehållet i våra föreläsningar. Alltid tufft att behöva sätta punkt när tiden är ute och flera frågor hänger i luften. Det positiva är att många frågor blev besvarade. DetFortsätt läsa ”Vad är viktigast just nu?”