Studier visar att vår ”mentala bandbredd” drar mer kraft (energi) under digitala möten jämfört med fysiska möten. Framför allt verkar vår egen spegelbild i zoom-möten vara en av energitjuvarna. Har du tankar eller lösningar till varför din egen spegelbild tar energi? Via telefon där vi lugnt kan fokusera på E T T intryck, samtalets nyanserFortsätt läsa

I vilka miljöer trivs du? Deltagarna fick arbeta med mål och visioner i denna inspirerande miljö. Med stöd av konferensanläggningens vällagade mat, kreativa energi-kaffepauser, filtar och tak över huvudet tog vi oss igenom dagen med naturen som mötesrum. En av stationerna var handledning i goda samtal. Vi pratade bl a om olika avtryck vi skaparFortsätt läsa

Hemmet är min Borg

Den dubbla innebörden av hemmets lugna vrå. Att vara hemma och inte behöva ge sig ut är ganska behagligt… men vad händer i längden? I dagens avsnitt berättar jag om den osynliga ensamheten och hur vi kan behöva träna på samtal och komma i social form, att t ex samtala igång oss. Mervi berättar omFortsätt läsa ”Hemmet är min Borg”

Gruppträff med handledning Vi ses digitalt i ett gruppsamtal där deltagarna får berätta-hur det går?-vad är lätt?-vad är nytt?-hur gör andra? Att lyssna på dessa engagerade personers iakttagelser, erfarenheter, omtag. Och sen delar de känslan av att de inte är ensamma, får bekräftat att de är på rätt väg av @det_goda_hundagarskapet 🙌 Så spännande attFortsätt läsa