Om du fick välja…

S A M – förståndVi är överens om att vi är i en konversation, inte i en monolog. S A M – sRespektfulla. Däremot behöver vi inte vara överens eller tänka lika. SAM-manhangAtt förenas kring ett intresse. S A M – arbeteFördela tid, lyssnande, frågeställningar och föra diskussionen framåt. Sam – T A L EFortsätt läsa ”Om du fick välja…”

Goda UTomhus-samtal i veckan. Så roligt att få handleda i samtalets hantverk. Vi gick bl a igenom de sk hygienfaktorerna för en god samtalsstund. Blicken. Kroppsspråket. Tonen. Alla tre delar hamnar under HUR du kommunicerar och sen kommer ju givetvis VAD du säger in som en viktig parameter. Två helt olika men spännande konferensupplägg medFortsätt läsa

Studier visar att vår ”mentala bandbredd” drar mer kraft (energi) under digitala möten jämfört med fysiska möten. Framför allt verkar vår egen spegelbild i zoom-möten vara en av energitjuvarna. Har du tankar eller lösningar till varför din egen spegelbild tar energi? Via telefon där vi lugnt kan fokusera på E T T intryck, samtalets nyanserFortsätt läsa

I vilka miljöer trivs du? Deltagarna fick arbeta med mål och visioner i denna inspirerande miljö. Med stöd av konferensanläggningens vällagade mat, kreativa energi-kaffepauser, filtar och tak över huvudet tog vi oss igenom dagen med naturen som mötesrum. En av stationerna var handledning i goda samtal. Vi pratade bl a om olika avtryck vi skaparFortsätt läsa